Эм Үйлдвэрлэл

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) олгох журам А/168 Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2023.09.19
2 Дотоодын үйлдвэрүүдийн “Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал” GMP-ын батламжийн хугацааг сунгах шийдвэр гарав. Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2023.04.14
3 Фармакопейн хорооны 2023 оны анхдугаар хурал боллоо Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2023.03.30
4 ЭМ ЗҮЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ БОЛОВ Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2023.03.16
5 Фармакопейн хорооны 2022 оны V ХУРАЛ боллоо Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.12.16
6 Эм зүйн салбар зөвлөлийн 2022 оны IV ХУРАЛ Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.12.16
7 "ФАРМАКОПЕЙН ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ”, “ФАРМАКОПЕЙ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛАХ, ДУГААР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна. Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.11.18
8 Монгол улсын үндэсний фармакопейг үнэлэх ажлын хэсэг байгуулагдав Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.11.03
9 Хүний эмийн зөвлөлийн Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурал боллоо. Мэдээ, мэдээлэл 2022.11.02
10 Хүний эмийн зөвлөлийн 2022 оны 14-р хурлаар дотоодын эмийн үйлдвэрүүдэд GMP батламж олгохыг дэмжив. Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.11.02

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв