Эм Үйлдвэрлэл

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Эмнэлгийн хэрэгсэл-Чанарын менежментийн тогтолцоо-Зохицуулалтын шаардлага ISO 13485:2016 стандартыг хэрэгжүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа Мэдээ, мэдээлэл 2024.05.27
2 Эм үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5524:2014 стандартыг шинэчлэх ажлын хэсэг хуралдлаа Мэдээ, мэдээлэл 2024.05.27
3 Фармакопейн хорооны 2024 оны I хурлын мэдээлэл Мэдээ, мэдээлэл 2024.05.27
4 Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) олгох журам А/168 Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2023.09.19
5 Дотоодын үйлдвэрүүдийн “Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал” GMP-ын батламжийн хугацааг сунгах шийдвэр гарав. Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2023.04.14
6 Фармакопейн хорооны 2023 оны анхдугаар хурал боллоо Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2023.03.30
7 ЭМ ЗҮЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ БОЛОВ Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2023.03.16
8 Фармакопейн хорооны 2022 оны V ХУРАЛ боллоо Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.12.16
9 Эм зүйн салбар зөвлөлийн 2022 оны IV ХУРАЛ Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.12.16
10 "ФАРМАКОПЕЙН ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ”, “ФАРМАКОПЕЙ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛАХ, ДУГААР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна. Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.11.18

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв