Эм Үйлдвэрлэл

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 2022 ОНЫ ФАРМАКОПЕЙН ХОРООНЫ IV ХУРАЛ Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.09.16
2 ЭМ ЗҮЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2022 ОНЫ 2 ДАХЬ ХУРАЛ БОЛЛОО Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.09.07
3 “GMP шаардлагад нийцэх Цацраг идэвхт эмийн үйлдвэрлэлийн эрх зүйн байдал” сэдэвт уулзалт болж байна. Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.07.18
4 ЭМ ЗҮЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ БОЛЛОО Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.04.21
5 Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын шинжээч сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам батлах тухай Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.04.13
6 Фармакопей хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.02.24
7 Фармакопей боловсруулах, батлах, дугаар өгөх, фармакопейн хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журам Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.02.24
8 Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) батламж олгох тухай журам Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.02.24

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв