Эм Үйлдвэрлэл

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Фармакопейн хорооны 2022 оны V ХУРАЛ боллоо Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.12.16
2 Эм зүйн салбар зөвлөлийн 2022 оны IV ХУРАЛ Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.12.16
3 "ФАРМАКОПЕЙН ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ”, “ФАРМАКОПЕЙ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛАХ, ДУГААР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна. Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.11.18
4 Монгол улсын үндэсний фармакопейг үнэлэх ажлын хэсэг байгуулагдав Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.11.03
5 Хүний эмийн зөвлөлийн Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурал боллоо. Мэдээ, мэдээлэл 2022.11.02
6 Хүний эмийн зөвлөлийн 2022 оны 14-р хурлаар дотоодын эмийн үйлдвэрүүдэд GMP батламж олгохыг дэмжив. Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.11.02
7 2022 оны фармакопейн хорооны IV хурал боллоо. Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.09.16
8 Эм зүйн салбар зөвлөлийн 2022 оны 2 дахь хурал боллоо Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.09.07
9 “GMP шаардлагад нийцэх Цацраг идэвхт эмийн үйлдвэрлэлийн эрх зүйн байдал” сэдэвт уулзалт болж байна. Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс 2022.07.18
10 Эм үйлдвэрлэгч нарт зориулсан “эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал gmp” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдаж байна Мэдээ, мэдээлэл 2022.06.29

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв