Мэдээ, мэдээлэл

Мэдээ, мэдээлэл

"МАНСУУРУУЛАХ БОЛОН СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ ЭМИЙГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ИМПОРТЛОХ, ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ, ЭКСПОРТЛОХ, ХАДГАЛАХ, УСТГАХ, ТҮГЭЭХ, ХУДАЛДАХ ЖУРАМ"-ын төсөлд санал авч байна.

2024.07.0960

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсантай холбогдуулан ЭМС-ын 2015 оны 68 дугаар тушаалаар батлагдсан Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам шинэчлэгдэж байна. Иймд "МАНС ...

Мэдээ, мэдээлэл

2024 ОНЫ ЭМ СУДЛАЛЫН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛАХ (ТЕЛЕВИЗ) ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН МЭДЭЭЛЭЛ

2024.07.0960

2024 онд нийт 119 нэрийн эм, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүний зар сурталчилгааны агуулгыг Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хянаж, үүнээс 49 нэрийн эм, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүний зар сурталчилгааны зөвшөөрөл олгогдсноос 33 нэрийн эм, 16 нэри ...

Мэдээ, мэдээлэл

"ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НЭМЭЛТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТАЛААР ШУУРХАЙ СЭРЭМЖЛҮҮЛЭХ, ЭРГҮҮЛЭН ТАТАХ ЖУРАМ"-ын төсөлд санал авч байна.

2024.07.0972

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, эрүүл мэндийн нэмэлт бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын талаар шуурхай сэрэмжлүүлэх, эргүүлэн татах журмын төсөлд санал авч байна. Саналыг 2024 оны 08 дугаар сарын 09-ны өдөр хүртэл ganchimeg@mmra.gov.mn цахим хаягаар ирү ...

Мэдээ, мэдээлэл

ДЭМБ-аас ЭЭХХЗГ-ын Эм шинжлэх лабораторид нэн шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өглөө.

2024.07.08165

           Эмийн чанар, аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн Эм шинжлэх лаборатори нь Хүнсний аюулгүй байдлын  лавлагаа лабораторийн харьяанд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаад 2022 онд Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зо ...

Мэдээ, мэдээлэл

"Фармаковижилансын үйл ажиллагааг зохицуулах" журмын төсөлд санал авч байна.

2024.07.0866

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсантай холбогдуулан ЭМС-ын 2023 оны А/67 дугаар тушаалаар батлагдсан "Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээлэх, үнэлэх, тайлагнах" журам нь эмийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгуул ...

Мэдээ, мэдээлэл

Эмийн эмчилгээг зохицуулах хорооны ажиллах журмын төсөлд санал авч байна.

2024.07.0547

Эмийн эмчилгээг зохицуулах хорооны ажиллах журмын төсөлд санал авч байна. Та саналаа 2024 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 5-ны өдрийн хооронд soyolerdene@mmra.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү. ...

Мэдээ, мэдээлэл

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтийн зохистой дадал MNS5530-2014 стандартыг шинэчлэх төсөлд санал авч байна.

2024.07.0444

Эрүүл мэндийн технологи. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтийн зохистой дадал MNS5530-2014 стандартыг шинэчлэх төсөлд санал авч байна. Саналыг 2024.07.10-ны өдөр хүртэл nomindari@mmra.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү. ...

Мэдээ, мэдээлэл

Эмийн жор бичилтийг сайжруулах талаар эмч, мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт зохион байгуулж, үр дүнг тооцдоггүй зөрчил дутагдлууд нийтлэг байна.

2024.07.0190

 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газраас 2024 оны эхний 5 сарын байдлаар Эрүүл мэнд, Эм хангамжийн болон бусад нийт 750 байгууллага, аж ахуйн нэгжид төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэл ...

Мэдээ, мэдээлэл

ЭМ, БИОБЭЛДМЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ, ТЭМДГЭЭ ГАРДАЖ АВЛАА.

2024.06.24442

        Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ш.Энхтуяа  тус   газрын шинэхэн улсын байцаагчид ЭМС-ын тушаалаар олгогдсон улсын байцаагчийн үнэмлэх, тэмдгийг ...

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв