Үйл ажиллагаа - Бүртгэлийн үйл ажиллагаа

Монгол улсын хэмжээнд эмчилгээ, оношилгоонд хэрэглэх эм, оношлуур, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг нотолгоонд суурилсан чанар, аюулгүй байдлын холбогдох бичиг баримт, шинжилгээний дүнд үндэслэн бүртгэх, бүртгэлийг сунгах, хаягийн өөрлөлт хийх зэрэг үйл ажиллагаанд шаардлагатай бичиг баримтууд, зохицуулах журам, холбогдох маягтыг хавсаргав.

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Бүртгэлийн шинжээч нарт зориулсан сургалт зохион байгууллаа Эмийн бүртгэл 2022.09.23
2 Хүний эмийн зөвлөлийн №11 дэх хурал хуралдлаа. Эмийн бүртгэл 2022.09.01
3 Эм бүртгүүлэгч байгууллагуудад зориулсан Импортын эмийн шинэ бүртгэл, Импортын эмийн хугацаа сунгалтын гарын авлага хүргүүлж байна. Эмийн бүртгэл 2022.08.23
4 Эмийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа - 2022 оны хагас жилийн тоон үзүүлэлт Эмийн бүртгэл 2022.08.05
5 Эм ханган нийлүүлэх байгууллага болон Монгол улс дах төлөөлөгчийн газруудад мэдээлэл хүргүүлэх тухай Эмийн бүртгэл 2022.07.28
6 20 нэрийн эмийн бүртгэлийн хугацааг сунгалаа Эмийн бүртгэл 2022.07.28
7 Импортын эмийн энгийн бүртгэлд бүрдүүлэх материалын жагсаалт Эмийн бүртгэл 2022.06.27
8 Оношлуурын бүртгэлийн хугацаа сунгах алхамууд Эмийн бүртгэл 2022.06.27
9 Бодлогоор бүртгэх эмийн бүртгэлд бүрдүүлэх материалын жагсаалт Эмийн бүртгэл 2022.06.27
10 Эм, эмийн түүхий эдийн хугацаа сунгах алхамууд Эмийн бүртгэл 2022.06.27

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв