Үйл ажиллагаа - Бүртгэлийн үйл ажиллагаа

Монгол улсын хэмжээнд эмчилгээ, оношилгоонд хэрэглэх эм, оношлуур, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг нотолгоонд суурилсан чанар, аюулгүй байдлын холбогдох бичиг баримт, шинжилгээний дүнд үндэслэн бүртгэх, бүртгэлийг сунгах, хаягийн өөрлөлт хийх зэрэг үйл ажиллагаанд шаардлагатай бичиг баримтууд, зохицуулах журам, холбогдох маягтыг хавсаргав.

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэл-2024 он Эмийн бүртгэл 2024.06.12
2 Хүний эмийн зөвлөлийн 2024 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаар шийдвэрлэсэн эмийн мэдээлэл Эмийн бүртгэл 2024.06.05
3 Хүний эмийн зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн хурлаар шийдвэрлэсэн эмийн мэдээлэл Эмийн бүртгэл 2024.06.05
4 Хүний эмийн зөвлөлийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 24-ний хурлаар шийдвэрлэсэн эмийн мэдээлэл Эмийн бүртгэл 2024.06.05
5 Хүний эмийн зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлаар шийдвэрлэсэн эмийн мэдээлэл Эмийн бүртгэл 2024.06.05
6 Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний ангилалын жагсаалтад санал авч байна Эмийн бүртгэл 2024.04.23
7 Хүний эмийн зөвлөлийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хурлаар шийдвэрлэсэн эмийн мэдээлэл Эмийн бүртгэл 2023.12.11
8 Хүний эмийн зөвлөлийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хурлаар шийдвэрлэсэн эмийн мэдээлэл Эмийн бүртгэл 2023.12.11
9 Бүртгэлийн шинжээч ажиллуулах журам 2022.12.15 А/233 Эмийн бүртгэл 2023.11.28
10 Эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд мэдээлэл ирүүлэх тухай Эмийн бүртгэл 2023.11.07

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв