Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Хяналтын хуудас батлах тухай ЭМС-ын А/76 Чанарын Хяналт 2024.03.07
2 Эрүүл мэндийн байгууллагын эм зүйн тусламж үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас. Чанарын Хяналт 2024.03.07
3 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний хадгалалт, түгээлтийг шалгах хяналтын хуудас. Чанарын Хяналт 2024.03.07
4 Эмийн сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас. Чанарын Хяналт 2024.03.07
5 Эм, биобэлдмэлийн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Чанарын Хяналт 2024.03.07
6 Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт-2024 он Чанарын Хяналт 2024.03.07
7 Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай сайдын тушаал Чанарын Хяналт 2024.03.07
8 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа-2023 он Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.02.20
9 ЭЭХХЗГ-ын 2023 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.02.05
10 Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.02.05

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв