Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Чанарын хяналтын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн товч тайлан Чанарын Хяналт 2022.12.30
2 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын "Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан"-2022 он Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2022.12.12
3 Эм, биобэлдмэлийн хяналтын чиглэлээр БУЛГАН аймгийн хэмжээнд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ. Чанарын Хяналт 2022.11.30
4 Булган аймгийн эмнэлэг, эм хангамжийн байгууллагуудад Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байна. Чанарын Хяналт 2022.11.03
5 Эм хангамжийн байгууллагуудад зориулан сургалт зохион байгууллаа Чанарын Хяналт 2022.10.19
6 Хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийг устгууллаа Мэдээ, мэдээлэл 2022.09.19
7 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах жилийн хүрээнд эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын ажлын хэсэг ДОРНОД аймагт ажиллаж байна. Чанарын Хяналт 2022.09.08
8 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах жилийн хүрээнд эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын ажлын хэсэг ХЭНТИЙ аймагт ажиллалаа. Чанарын Хяналт 2022.09.08
9 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах жилийн хүрээнд эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын ажлын хэсэг ХОВД аймагт ажиллалаа. Чанарын Хяналт 2022.08.19
10 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын улсын байцаагч, мэргэжилтнүүд БАЯН-ӨЛГИЙ аймагт хяналт шалгалт, үнэлгээ хийлээ Чанарын Хяналт 2022.08.15

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв