Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 ЭМ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДАД МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ Чанарын Хяналт 2022.04.13
2 ЭМИЙН САНГУУДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ Чанарын Хяналт 2022.04.12
3 Хяналтын хуудсыг эцэслэн, батлуулах ээлжит хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа Чанарын Хяналт 2022.03.28
4 “Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нөөц, тасалдлын байдлыг үнэллээ Чанарын Хяналт 2022.03.28
5 Нийслэлийн 20 эмнэлэгт хяналт, үнэлгээ хийлээ Чанарын Хяналт 2022.01.26
6 Өрхийн эмнэлгүүдэд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйгээр хангаж ажиллалаа Чанарын Хяналт 2022.01.26
7 Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эмчилгээний эмийн чанар аюулгүй байдал, нөөц, бүрдүүлэлтэд хяналт, үнэлгээ хийлээ. Чанарын Хяналт 2022.01.26
8 Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2021.05.18
9 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2021.04.21

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв