Чанарын Хяналт

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Чанарын хяналтын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн товч тайлан Чанарын Хяналт 2022.12.30
2 Эм, биобэлдмэлийн хяналтын чиглэлээр БУЛГАН аймгийн хэмжээнд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ. Чанарын Хяналт 2022.11.30
3 Булган аймгийн эмнэлэг, эм хангамжийн байгууллагуудад Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байна. Чанарын Хяналт 2022.11.03
4 Эм хангамжийн байгууллагуудад зориулан сургалт зохион байгууллаа Чанарын Хяналт 2022.10.19
5 Хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийг устгууллаа Мэдээ, мэдээлэл 2022.09.19
6 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах жилийн хүрээнд эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын ажлын хэсэг ДОРНОД аймагт ажиллаж байна. Чанарын Хяналт 2022.09.08
7 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах жилийн хүрээнд эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын ажлын хэсэг ХЭНТИЙ аймагт ажиллалаа. Чанарын Хяналт 2022.09.08
8 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах жилийн хүрээнд эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын ажлын хэсэг ХОВД аймагт ажиллалаа. Чанарын Хяналт 2022.08.19
9 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын улсын байцаагч, мэргэжилтнүүд БАЯН-ӨЛГИЙ аймагт хяналт шалгалт, үнэлгээ хийлээ Чанарын Хяналт 2022.08.15
10 Эмнэлгийн эмзүйн үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байна Чанарын Хяналт 2022.07.07

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв