Чанарын Хяналт

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Хяналтын хуудас батлах тухай ЭМС-ын А/76 Чанарын Хяналт 2024.03.07
2 Эрүүл мэндийн байгууллагын эм зүйн тусламж үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас. Чанарын Хяналт 2024.03.07
3 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний хадгалалт, түгээлтийг шалгах хяналтын хуудас. Чанарын Хяналт 2024.03.07
4 Эмийн сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас. Чанарын Хяналт 2024.03.07
5 Эм, биобэлдмэлийн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Чанарын Хяналт 2024.03.07
6 Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт-2024 он Чанарын Хяналт 2024.03.07
7 Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай сайдын тушаал Чанарын Хяналт 2024.03.07
8 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулиас Чанарын Хяналт 2023.04.25
9 Эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл заалтаас Чанарын Хяналт 2023.04.25
10 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газраас Сэрэмжлүүлж байна. Чанарын Хяналт 2023.04.12

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв