Чанарын Хяналт

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах жилийн хүрээнд эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын ажлын хэсэг ДОРНОД аймагт ажиллаж байна. Чанарын Хяналт 2022.09.08
2 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах жилийн хүрээнд эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын ажлын хэсэг ХЭНТИЙ аймагт ажиллалаа. Чанарын Хяналт 2022.09.08
3 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах жилийн хүрээнд эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын ажлын хэсэг ХОВД аймагт ажиллалаа. Чанарын Хяналт 2022.08.19
4 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын улсын байцаагч, мэргэжилтнүүд БАЯН-ӨЛГИЙ аймагт хяналт шалгалт, үнэлгээ хийлээ Чанарын Хяналт 2022.08.15
5 Эмнэлгийн эмзүйн үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байна Чанарын Хяналт 2022.07.07
6 Эм, биобэлдмэлийн хяналтын чиглэлээр 116 эмийн сан зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдлаа. Чанарын Хяналт 2022.07.06
7 Улсын хэмжээнд эм, биобэлдмэлийн хяналтын чиглэлээр эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад зөвлөн туслах үйлчилгээ хийгдэж байна. Чанарын Хяналт 2022.07.05
8 ЭМ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДАД МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ Чанарын Хяналт 2022.04.13
9 ЭМИЙН САНГУУДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ Чанарын Хяналт 2022.04.12
10 Хяналтын хуудсыг эцэслэн, батлуулах ээлжит хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа Чанарын Хяналт 2022.03.28

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв