Эмийн зохистой хэрэглээ

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Хуурамч, стандартын бус эмээс урьдчилан сэргийлцгээе!!! Эмийн зохистой хэрэглээ 2023.06.14
2 Стандартын бус эмээс урьдчилан сэргийлье! Эмийн зохистой хэрэглээ 2023.06.14
3 Зөвлөмж 2 Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2023.05.25
4 Зөвлөмж 1 Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2023.05.25
5 "Эмийг зөв хэрэглэх 5 алхам"-ын гарын авлага Мэдээ, мэдээлэл 2022.09.14
6 Эмийн зохистой хэрэглээний 10 хоногийн аян эхэллээ. Мэдээ, мэдээлэл 2022.09.12
7 “ИНОЗИН ПРАНОБЕКС” эмийн талаарх мэдээлэл Мэдээ, мэдээлэл 2022.08.16
8 Эмийн мэдээлэл сэтгүүл Эмийн мэдээлэл сэтгүүл 2021.11.23
9 Коронавируст халдварт хэрэглэж буй вирусийн эсрэг эмүүд Эмийн зохистой хэрэглээ 2021.08.16

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв