Үйл ажиллагаа

Түгээмэл асуулт, хариулт

Эмийн статистик

2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар Лайсмэд мэдээллийн санд

4210

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй эм

1541

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй БИБ

1813

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй Оношлуур

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв