Үйл ажиллагаа

Түгээмэл асуулт, хариулт

Эмийн статистик

2023 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар Лайсмэд мэдээллийн санд

4222

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй эм

1513

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй БИБ

1899

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй Оношлуур

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв