Үйл ажиллагаа

Түгээмэл асуулт, хариулт

Эмийн статистик

2024 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн байдлаар Лайсмэд мэдээллийн санд

4135

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй эм

1705

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй БИБ

1797

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй Оношлуур

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв