Үйл ажиллагаа

Түгээмэл асуулт, хариулт

Эмийн статистик

2024 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар Лайсмэд мэдээллийн санд

4093

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй эм

1690

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй БИБ

1876

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй Оношлуур

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв