Үйл ажиллагаа

Түгээмэл асуулт, хариулт

Эмийн статистик

2022 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн байдлаар Лайсмэд мэдээллийн санд

4307

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй эм

1526

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй БИБ

1575

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй Оношлуур

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв