Үйл ажиллагаа

Түгээмэл асуулт, хариулт

Эмийн статистик

2023 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар Лайсмэд мэдээллийн санд

4194

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй эм

1599

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй БИБ

1697

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй Оношлуур

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв