Үйл ажиллагаа

Түгээмэл асуулт, хариулт

Эмийн статистик

2022 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн байдлаар Лайсмэд мэдээллийн санд

4220

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй эм

1526

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй БИБ

1588

Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй Оношлуур

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв