Үйл ажиллагаа

Түгээмэл асуулт, хариулт

Эмийн статистик

2021 оны эхний улирлын байдлаар Лайсмэд мэдээллийн санд

7884

Нийт эм

4305

Хүчинтэй эм

2108

Хасагдсан эм

1471

Хугацаа дууссан эм

2199

Нийт БИБ

1096

Хүчинтэй БИБ

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв