Эмийн аюулгүй байдал

Эмийн гаж нөлөөний бүртгэл, чанар, аюулгүй байдлын мэдээлэл, зах зээл дэх тандалт судалгаа, зар сурталчилгаанд олгох зөвшөөрөл, зохистой хэрэглээний талаар зөвлөмж мэдээлэл болон холбогдох журмуудыг хавсаргав.

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№4) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.07.19
2 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№3) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.07.19
3 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№2) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.07.19
4 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№1) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.07.19
5 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2022 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл (5 сар) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.06.29
6 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2022 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл (4 сар) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.06.29
7 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2022 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл (3сар) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.06.29
8 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2022 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл (1-2 сар) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.06.29
9 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2021 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.06.28
10 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2020 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.06.28

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв