Эмийн аюулгүй байдал

Эмийн гаж нөлөөний бүртгэл, чанар, аюулгүй байдлын мэдээлэл, зах зээл дэх тандалт судалгаа, зар сурталчилгаанд олгох зөвшөөрөл, зохистой хэрэглээний талаар зөвлөмж мэдээлэл болон холбогдох журмуудыг хавсаргав.

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, №202403 Аюулгүй байдлын мэдээ 2024.04.09
2 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202403 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.04.09
3 ЭМИЙН АЮУЛҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл №202403 Аюулгүй байдлын мэдээ 2024.04.09
4 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл 2024 №02 Аюулгүй байдлын мэдээ 2024.03.14
5 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202402 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.03.14
6 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202308 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.01.10
7 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202307 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.01.10
8 Хэрвээ та цахим орчноос эм худалдан авах гэж байгаа бол дараах зүйлсийг сайтар нягтална уу!!! Эмийн зохистой хэрэглээ 2023.10.27
9 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №06 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.10.12
10 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ /Эм судлалын салбар зөвлөл, 2023 (№06) Аюулгүй байдлын мэдээ 2023.10.12

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв