Эмийн аюулгүй байдал

Эмийн гаж нөлөөний бүртгэл, чанар, аюулгүй байдлын мэдээлэл, зах зээл дэх тандалт судалгаа, зар сурталчилгаанд олгох зөвшөөрөл, зохистой хэрэглээний талаар зөвлөмж мэдээлэл болон холбогдох журмуудыг хавсаргав.

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Хэрвээ та цахим орчноос эм худалдан авах гэж байгаа бол дараах зүйлсийг сайтар нягтална уу!!! Эмийн зохистой хэрэглээ 2023.10.27
2 Эм судлалын салбар зөвлөлийн №06 хурлаар хэлэлцүүлэн баталгаажуулсан гаж нөлөөний мэдээлэл Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.10.12
3 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ /Эм судлалын салбар зөвлөл, 2023 (№06) 2023.08.26-2023.09.28/ Аюулгүй байдлын мэдээ 2023.10.12
4 ЭССЗ-ийн 2023.08.28-ны №05 хурлаар баталгаажсан хэрэглэх зааврууд Эмийн хэрэглэх заавар 2023.09.18
5 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл Хурлын огноо, дугаар №202305 (2023.06.16-08.28) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.09.14
6 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2023 (№05) Аюулгүй байдлын мэдээ 2023.09.14
7 Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаа хийх энгийн зөвшөөрлийн төлбөрийн эрх зүйн зохицуулалтын талаарх мэдээлэл Эм, БИБ-ий зар сурталчилгаа 2023.08.16
8 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2023 (№04) Аюулгүй байдлын мэдээ 2023.07.05
9 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн баталгаажуулах эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №04 (2023.05.04-06.15) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.07.05
10 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2023.06.19-ний №4 дүгээр хурлаар баталгаажуулсан хэрэглэх зааврууд Эмийн хэрэглэх заавар 2023.07.04

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв