Эмийн аюулгүй байдал

Эмийн гаж нөлөөний бүртгэл, чанар, аюулгүй байдлын мэдээлэл, зах зээл дэх тандалт судалгаа, зар сурталчилгаанд олгох зөвшөөрөл, зохистой хэрэглээний талаар зөвлөмж мэдээлэл болон холбогдох журмуудыг хавсаргав.

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №01 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.01.16
2 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2023 (№01) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.01.16
3 "Цувралын зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг зохицуулах журам"-ын төсөлд санал авч байна. Вакцин, биобэлдмэл 2022.12.15
4 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл 2022 (№7) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.11.28
5 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№7) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.11.28
6 ЭМ, БИОЛОГИЙН ИДЭВХТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН МЭДЭЭЛЭЛ Эм, БИБ-ий зар сурталчилгаа 2022.11.07
7 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№6) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.10.19
8 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2022 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл 2022 оны 06-09 дүгээр сар Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.10.19
9 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№4) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.07.19
10 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№3) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.07.19

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв