Эмийн аюулгүй байдал

Эмийн гаж нөлөөний бүртгэл, чанар, аюулгүй байдлын мэдээлэл, зах зээл дэх тандалт судалгаа, зар сурталчилгаанд олгох зөвшөөрөл, зохистой хэрэглээний талаар зөвлөмж мэдээлэл болон холбогдох журмуудыг хавсаргав.

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2023.03.06-2023.05.05 (No03) Аюулгүй байдлын мэдээ 2023.05.22
2 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл /2023.03.06-05.03, No03/ Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.05.22
3 Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгааны зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг зохицуулах журам батлагдлаа. Эм, БИБ-ий зар сурталчилгаа 2023.05.19
4 ЭМС-ын 2023 оны 02 сарын 27-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалын долоодугаар хавсралт Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.04.13
5 ЭМС-ын 2023 оны 02 сарын 27-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалын зургаадугаар хавсралт Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.04.13
6 ЭМС-ын 2023 оны 02 сарын 27-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалын тавдугаар хавсралт Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.04.13
7 ЭМС-ын 2023 оны 02 сарын 27-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.04.13
8 ЭМС-ын 2023 оны 02 сарын 27-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.04.13
9 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2023 №02 Аюулгүй байдлын мэдээ 2023.03.24
10 Эмийн аюулгүй байдлын мэдээллийн тайлан /Эм судлалын салбар зөвлөл, 2023 №02/ Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.03.24

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв