Эмийн хэрэглэх заавар

Дэлгэрэнгүй хэрэглэх зааврыг Эмийн бүртгэлийн цахим систем http://licemed.mohs.mn/-д нэвтэрч авна уу!


Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв