Эм хангамж

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 ЭМИЙН ҮНЭ БА ТЭВЭРЛЭЛТ Эм хангамж 2022.09.30
2 Репо арилжаагаар банкуудад 74.3 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэр олголоо. Эм хангамж 2022.09.29
3 Өнчин эм, Төрөөс эмийн зардлыг нь хариуцан амбулаториор эмчлэх эмийн нөөц, зарцуулалтын тайлан ирүүлэх загвар хүснэгт Эм хангамж 2022.09.26
4 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн татан авалт Эм хангамж 2022.09.01
5 Эм хангамжийн газар саатсан валют гүйлгээний хүсэлтийг Монгол банкинд хүргүүлж байна. Эм хангамж 2022.08.25
6 Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ыг илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуурын импортын мэдээлэл Засгийн газрын тогтоол 2022.08.05
7 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, түүхий эд, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн татан авалт Эм хангамж 2022.08.05
8 Хүн амын нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо Эм хангамж 2022.08.02
9 Өнчин эмийн жагсаалт Эм хангамж 2021.04.24
10 Зайлшгүй шаардлагатай эмийн IX жагсаалт Эм хангамж 2021.04.24

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв