Эм хангамж

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Эрүүл мэндийн 16 байгууллагын эмийн мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл хүргэлээ. Эм хангамж 2023.11.28
2 Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад чиглэл хүргүүлэх тухай Эм хангамж 2023.11.01
3 Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад чиглэл хүргүүлэх бичиг. Эм хангамж 2023.10.24
4 Эмийн нөөц, тасалдал, үүнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар мэдээлэл өглөө. Эм хангамж 2023.10.17
5 Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад чиглэл хүргүүлэх бичиг Эм хангамж 2023.10.09
6 Эрт илрүүлэлтийн үзлэгт хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуурын хэрэгцээ тооцоолох чиглэлээр цахим сургалт зохион байгууллаа. Мэдээ, мэдээлэл 2023.09.13
7 Эмийн нөөц, тасалдал, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар мэдээлэл өглөө. Эм хангамж 2023.08.23
8 Эмийн нөөц, тасалдал, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээлэл өглөө Мэдээ, мэдээлэл 2023.07.24
9 КОВИД-19 халдварыг илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуурын 2021, 2022 оны импортын мэдээлэл: Мэдээ, мэдээлэл 2023.07.24
10 “Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц бүртгэлийн burtgel.mohs.mn программ, эмийн гаж нөлөө бүртгэх и-репортинг системийн хэрэглээ болон эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдалд анхаарах асуудал” сэдэвт сургалтад эм зүйч, эмч нарыг хамрууллаа. Эм хангамж 2023.05.22

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв