Эм хангамж

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 “Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц бүртгэлийн burtgel.mohs.mn программ, эмийн гаж нөлөө бүртгэх и-репортинг системийн хэрэглээ болон эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдалд анхаарах асуудал” сэдэвт сургалтад эм зүйч, эмч нарыг хамрууллаа. Эм хангамж 2023.05.22
2 “Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц бүртгэлийн burtgel.mohs.mn программ, эмийн гаж нөлөө бүртгэх и-репортинг системийн хэрэглээ болон эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдалд анхаарах асуудал” сэдэвт цахим сургалт зохион байгууллаа. Эм хангамж 2023.05.22
3 Ажлын байрны эерэг орчин, хандлага бүрдүүлэх зорилгоор сургалт зохион байгуулагдлаа. Эм хангамж 2023.03.23
4 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үйл ажиллагаа, цаашдын чиг хандлагын талаархи мэдээллийг ханган нийлүүлэх байгууллагуудад мэдээллээ. Эм хангамж 2023.03.20
5 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газартай хамтран сургалт зохион байгууллаа Эм хангамж 2023.02.27
6 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, лабораторийн урвалж, оношлуурыг цахим дэлгүүрт байршуулах талаар ханган нийлүүлэх байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа. Эм хангамж 2023.02.27
7 Burtgel.mohs.mn-д мэдээлэл оруулах сургалт зохион байгууллаа Эм хангамж 2023.02.13
8 Эм хангамжийн газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн тайлан Эм хангамж 2022.12.27
9 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, лабораторийн урвалж, оношлуурыг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим дэлгүүрт байршуулах талаар ажлын хэсгийн гишүүдтэй уулзалт зохион байгууллаа. Эм хангамж 2022.12.14
10 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, лабораторийн урвалж, оношлуурыг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим дэлгүүрт байршуулах талаар ханган нийлүүлэх байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа. Эм хангамж 2022.12.06

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв