Эм хангамж

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад мэдээлэл хүргэлээ Эм хангамж 2024.04.30
2 Эрүүл мэндийн байгууллагуудад мэдээлэл хүргэлээ Эм хангамж 2024.04.30
3 Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэгтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн байгууллагуудад чиглэл өглөө Мэдээ, мэдээлэл 2024.02.15
4 Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад Мэдээлэл хүргүүлэх тухай Эм хангамж 2023.12.14
5 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллагуудад Чиглэл хүргүүлэх тухай Эм хангамж 2023.12.14
6 Эрүүл мэндийн 16 байгууллагын эмийн мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл хүргэлээ. Эм хангамж 2023.11.28
7 Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад чиглэл хүргүүлэх тухай Эм хангамж 2023.11.01
8 Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад чиглэл хүргүүлэх бичиг. Эм хангамж 2023.10.24
9 Эмийн нөөц, тасалдал, үүнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар мэдээлэл өглөө. Эм хангамж 2023.10.17
10 Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад чиглэл хүргүүлэх бичиг Эм хангамж 2023.10.09

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв