Алсын хараа

ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН НЭГДСЭН ЗОХИЦУУЛАЛТААР ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГТ ХҮРСЭН БҮС НУТГИЙН ТЭРГҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА БОЛНО.

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв