Өргөдөл гомдол

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 05-р сарын 29-ноос 06-р сарын 02-ны өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.06.02
2 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 05-р сарын 22-ноос 05-р сарын 26-ны өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.05.26
3 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 05-р сарын 15-наас 05-р сарын 19-ний өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.05.19
4 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 05-р сарын 08-наас 05-р сарын 12-ны өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.05.15
5 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 05-р сарын 01-нээс 05-р сарын 05-ны өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.05.05
6 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 04-р сарын 17-ноос 04-р сарын 21-ний өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.04.21
7 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 04-р сарын 10-наас 04-р сарын 14-ний өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.04.14
8 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 04-р сарын 03-наас 04-р сарын 07-ны өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.04.07
9 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 03-р сарын 27-наас 2023 оны 03-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.03.31
10 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 03-р сарын 20-наас 2023 оны 03-р сарын 24-ний өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.03.24

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв