Өргөдөл гомдол

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 2023 оны 3 дугаар улиралд иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн тухай тайлан Өргөдөл гомдол 2023.11.28
2 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 07-р сарын 03-наас 07-р сарын 07-ны өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.07.07
3 Иргэд олон нийттэй харилцах 11-11 төвд 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар ирсэн өргөдөл, гомдол хүлээн авч, шийдвэрлэсэн мэдээлэл Өргөдөл гомдол 2023.07.05
4 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 06-р сарын 19-ний өдрөөс 06-р сарын 23-ны өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.06.23
5 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 06-р сарын 5-наас 06-р сарын 09-ний өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.06.09
6 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 05-р сарын 29-ноос 06-р сарын 02-ны өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.06.02
7 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 05-р сарын 22-ноос 05-р сарын 26-ны өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.05.26
8 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 05-р сарын 15-наас 05-р сарын 19-ний өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.05.19
9 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 05-р сарын 08-наас 05-р сарын 12-ны өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.05.15
10 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 05-р сарын 01-нээс 05-р сарын 05-ны өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2023.05.05

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв