Эм

Сэрэмжлүүлэг

ДЭМБ-ЫН ЕВРОПЫН БҮС НУТАГТ СТАНДАРТЫН БУС ЭМ ИЛЭРЛЭЭ

2023.02.0214

Бүгд Найрамдах Узбекистан Улсад 2 төрлийн стандартын бус эм илэрсэн талаар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгуулагад 2022 оны 12-р сарын 22-нд мэдээлсний дагуу ДЭМБ №01/2023 сэрэмжлүүлэг гаргасан байна. Дээрх эмүүд нь Энэтхэг улсын MARION BIOTECH PVT LTD э ...

Эмийн бүртгэл

Болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед хүнд хэрэглэх эмийг яаралтай горимоор зах зээлд нэвтрүүлэх зөвшөөрөл олгох журмын төсөлд санал авч байна.

2023.01.2757

Нэг. Нийтлэг үндэслэл. 1.1 Болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед хүнд хэрэглэх эмийг яаралтай горимоор зах зээлд нэвтрүүлэх зөвшөөрөл (цаашид яаралтай горимоор зах зээлд нэвтрүүлэх эм гэх) олгох, өөрчлөлт оруулах, хугацааг сунга ...

Сэрэмжлүүлэг

ДЭМБ-ЫН ГАЗАР ДУНДЫН ТЭНГИСИЙН ЗҮҮН ЭРГИЙН БҮС НУТАГТ СТАНДАРТЫН БУС “METHOTREX TM 50MG” ЭМИЙГ ИЛРҮҮЛЛЭЭ

2023.01.0460

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгуулагын газар дундын тэнгисийн зүүн эргийн бүсийн хоёр улсад (Йемен, Ливан) стандартын бус “METHOTREX TM 50mg (метотрексат) эмийг илрүүлсэн талаар №8/2022 дугаартай сэрэмжлүүлэг ДЭМБ гаргасан байна. Метотрексат нь ДЭМБ-ын з ...

Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс

Фармакопейн хорооны 2022 оны V ХУРАЛ боллоо

2022.12.1678

Фармакопейн хороо 2022 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр хуралдлаа. Тус хурлаар 2 байгууллагын шинээр батлуулах 2, өөрчлөлт оруулах 1 нийт 3 үйлдвэрлэгчийн фармакопейн өгүүллийн асуудал болон “Монгол улсын үндэсний анхдугаар фармакопейд хийсэн үнэлгээни ...

Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс

Эм зүйн салбар зөвлөлийн 2022 оны IV ХУРАЛ

2022.12.1683

Эм зүйн салбар зөвлөл 2022 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр хуралдлаа. Тус хурлаар шинээр батлуулах эмийн 4 ҮФӨ-ийн төсөл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний нэг MNS стандарт, Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/219 дүгээр тушаал ...

Эм хангамж

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, лабораторийн урвалж, оношлуурыг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим дэлгүүрт байршуулах талаар ажлын хэсгийн гишүүдтэй уулзалт зохион байгууллаа.

2022.12.1489

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ оношлогоонд шаардагдах лабораторийн урвалж, оношлуур, эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж, тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийн хангамжийг зохицуулах, ашиглалт, чанар аюулгүй байдалд хяналт, зохицуулалт хийх а ...

Эм хангамж

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, лабораторийн урвалж, оношлуурыг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим дэлгүүрт байршуулах талаар ханган нийлүүлэх байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа.

2022.12.06154

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ оношилгоонд шаардагдах лабораторийн урвалж, оношлуур, эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж, тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийн хангамжийг зохицуулах, ашиглалт, чанар аюулгүй байдалд хяналт, зохицуулалт хийх а ...

Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс

“ФАРМАКОПЕЙН ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ”, “ФАРМАКОПЕЙ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛАХ, ДУГААР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.

2022.11.18216

“ФАРМАКОПЕЙН ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ”, “ФАРМАКОПЕЙ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛАХ, ДУГААР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.Та саналаа ЭЭХХЗГ-т албан бичгээр болон b.khishigjargal@mmra.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү. ...

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв