Эм

Сэрэмжлүүлэг

Денк-Эйр жуниор 4мг зажилдаг шахмал эмийг эргүүлэн татаж байна

2023.06.05686

ДЭМБ-ын Эрт сэрэмжлүүлэгийн системээс Denk pharma GmbH &Co. KG компаний Денк-Эйр жуниор 4мг, 5мг зажилдаг шахмал эмийн 26938, 27084, 27104 цувралын дугаартай бүтээгдэхүүн тогтвортой байдлын судалгааны дүнгээр хольцын хэмжээ зөвшөөрөгдөх хэмжээнээ ...

Эм хангамж

“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц бүртгэлийн burtgel.mohs.mn программ, эмийн гаж нөлөө бүртгэх и-репортинг системийн хэрэглээ болон эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдалд анхаарах асуудал” сэдэвт сургалтад эм зүйч, эмч нарыг хамрууллаа.

2023.05.22238

Эрт илрүүлгийн үзлэг, шинжилгээ оношилгоог улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан эрт илрүүлэгт шаардагдах лабораторийн урвалж, оношлуур, хэрэгслийн нөөц тасалдал үүсэхээс сэргийлэх, Эмийн гаж нөлөө бүртгэн мэдээлэх тогтолцоо, ЭМС-н 20 ...

Эм хангамж

“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц бүртгэлийн burtgel.mohs.mn программ, эмийн гаж нөлөө бүртгэх и-репортинг системийн хэрэглээ болон эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдалд анхаарах асуудал” сэдэвт цахим сургалт зохион байгууллаа.

2023.05.22135

              Эрт илрүүлгийн үзлэг, шинжилгээ оношилгоог улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан эрт илрүүлэгт шаардагдах лабораторийн урвалж, оношлуур, хэрэгслийн нөөц та ...

Салбар зөвлөлийн хурлын шийдвэрүүд

Эм судлалын салбар зөвлөлийн 3 дахь хурал 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газарт болов.

2023.05.0880

Эм судлалын салбар зөвлөлийн 3 дахь хурал 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газарт болов. Тус хурлаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаа ...

Сэрэмжлүүлэг

Стандартын бус GUAIFENESIN SYRUP TG сироп эм илэрсэнтэй холбогдуулан ДЭМБ-аас №04/2023 дугаартай сэрэмжлүүлэг гаргасан байна.

2023.04.28236

 ЭМИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ №04/2023   Маршаллын арлууд болон Микронезийн холбооны улсад 2023 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдөр стандартын бус GUAIFENESIN SYRUP TG сироп эм илэрсэнтэй холбогдуулан ДЭМБ-аас  №04/2023 дугаартай сэр ...

Эмийн бүртгэл

Бүртгэлийн шинжээч сонгон шалгаруулна.

2023.04.26234

БҮРТГЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР Сонгон шалгаруулалтын нэр: Бүртгэлийн шинжээч сонгон шалгаруулах тухай. Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллага, Эрүүл мэндийн яамны мэргэжлийн салбар зөвлөл, анагаах ухааны их, дээд ...

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв