Эм

Мэдээ, мэдээлэл

Эрт илрүүлэлтийн үзлэгт хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуурын хэрэгцээ тооцоолох чиглэлээр цахим сургалт зохион байгууллаа.

2023.09.1379

           Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.3.4, 2.1.1 дэх заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн эм, эмнэлгийн хэрэг ...

Сэрэмжлүүлэг

ДЭМБ-ын №07/2023 сэрэмжлүүлэг

2023.09.06574

ДЭМБ-ын №07/2023 сэрэмжлүүлэг     Хуурамч Дефителио (Defitelio) эмийн талаарх сэрэмжлүүлэг   ДЭМБ-аас 2023 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдөр хуурамч цувралын дугаар бүхий  Дефителио буюу олон улсын нэршил нь дефибротиде (defibrot ...

Эмийн бүртгэл

Хүний эмийн зөвлөлийн Биобэлдмэл, Оношлуурын салбар зөвлөлийн 2023 оны 07 дугаар сарын хурлаар шийдвэрлэсэн оношлуурын мэдээлэл

2023.09.0481

Хүний эмийн зөвлөлийн Биобэлдмэл, Оношлуурын салбар зөвлөлийн 2023 оны 07 дугаар сарын хурлаар шийдвэрлэсэн оношлуурын мэдээлэл Хүний эмийн зөвлөлийн Биобэлдмэл, Оношлуурын салбар зөвлөлийн №5 дугаар хурал 2023 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр хуралда ...

Эмийн бүртгэл

Хүний эмийн зөвлөлийн 2023 оны 07 дугаар сарын хурлаар шийдвэрлэсэн эмийн мэдээлэл

2023.09.01144

Хүний эмийн зөвлөлийн 2023 оны 07 дугаар сарын  хурлаар шийдвэрлэсэн эмийн мэдээлэл Хүний эмийн зөвлөлийн ээлжит хурал 07 дугаар сарын 31-ний өдөр хуралдаж, дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Үүнд: ИМПОРТЫН ЭМ 1.     Ш ...

Эм хангамж

Эмийн нөөц, тасалдал, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар мэдээлэл өглөө.

2023.08.23153

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын Эм хангамжийн газраас Эрүүл мэндийн 29 байгууллагын эмийн мэргэжилтнүүдэд энэ сарын 23-ны өдөр эмийн нөөц, тасалдал, үүнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар цахимаар мэдээлэл өглөө. Тендерийн ...

Эм, БИБ-ий зар сурталчилгаа

Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаа хийх энгийн зөвшөөрлийн төлбөрийн эрх зүйн зохицуулалтын талаарх мэдээлэл

2023.08.16133

2023 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2.8-д Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгааны зөвшөөрөл, хяналтыг төрөөс зохицуулахаар заасан үүрэг чиглэлийн дагуу манай байгууллага нь зар ...

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв