Сэрэмжлүүлэг

Сэрэмжлүүлэг

27833 цувралын дугаартай “Пара-денк 250мг” лаа бүтээгдэхүүнийг эргүүлэн татсан тухай

2023.12.28158

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Эрт сэрэмжлүүлгийн системээс Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсад үйлдвэрлэгдсэн 27833 цувралын дугаартай “Para-denk 250” лааг үйлдвэрлэх явцад цэвэрлэх үйл ажиллагаатай холбоотой баримтжуулалт хийгдээгүй байсан тул ...

Сэрэмжлүүлэг

ДЭМБ-ААС ГАРГАСАН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ №08/2023

2023.12.11341

ДЭМБ-ААС ГАРГАСАН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ №08/2023     Энэхүү сэрэмжлүүлэг нь Мальдив болон Пакистан Улсад анх илэрсэн 5 нэрийн сироп болон хөвмөл хэлбэрийн эмэнд хамаарах бөгөөд тэдгээрийг 2023 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр ДЭМБ-д мэдээлсэн байна. ...

Сэрэмжлүүлэг

MAXMAN XI 100% сэрэмжлүүлэг

2023.10.27313

Сэрэмжлүүлэг.  MAXMAN XI 100%   ЭЭХХЗГ-ын ЭАБТСГ-аас цахим орчин буюу нийгмийн сүлжээнд хийсэн тандалтаар “MAXMAN XI 100%” эрчүүдийн эрүүл хүнс гэсэн шошготой шахмал бүтээгдэхүүнийг лабораторийн  шинжилгээнд хамруулахад хаяг шошгонд ...

Сэрэмжлүүлэг

ДЭМБ-ын №07/2023 сэрэмжлүүлэг

2023.09.06896

ДЭМБ-ын №07/2023 сэрэмжлүүлэг     Хуурамч Дефителио (Defitelio) эмийн талаарх сэрэмжлүүлэг   ДЭМБ-аас 2023 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдөр хуурамч цувралын дугаар бүхий  Дефителио буюу олон улсын нэршил нь дефибротиде (defibrot ...

Сэрэмжлүүлэг

ДЭМБ-ААС ГАРГАСАН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ №06/2023

2023.08.16461

ДЭМБ-ААС ГАРГАСАН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ №06/2023     Бүгд Найрамдах Ирак Улсад стандартын бус COLD OUT сироп эм илэрч Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагад (ДЭМБ) -д 2023 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр мэдээлсний дагуу сэрэмжлүүлэг гаргасан байна. ...