Сэрэмжлүүлэг

Сэрэмжлүүлэг

Эмийн бүтээгдэхүүний сэрэмжлүүлэг №01/2024

2024.04.23227

ДЭМБ-ын энэхүү сэрэмжлүүлэг нь Пакистан Улсад илэрсэн DOW үйлдвэрлэгчийн хуурамч  USP/EP PROPYLENE GLYCOL бүтээгдэхүүнд хамаарна.  DOW USP/EP ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ нь эмийн болон бусад үйлдвэрлэлд ашиглагддаг түүхий эд (туслах бодис) бөгөөд эмийн ...

Сэрэмжлүүлэг

27833 цувралын дугаартай “Пара-денк 250мг” лаа бүтээгдэхүүнийг эргүүлэн татсан тухай

2023.12.28358

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Эрт сэрэмжлүүлгийн системээс Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсад үйлдвэрлэгдсэн 27833 цувралын дугаартай “Para-denk 250” лааг үйлдвэрлэх явцад цэвэрлэх үйл ажиллагаатай холбоотой баримтжуулалт хийгдээгүй байсан тул ...

Сэрэмжлүүлэг

ДЭМБ-ААС ГАРГАСАН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ №08/2023

2023.12.11612

ДЭМБ-ААС ГАРГАСАН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ №08/2023     Энэхүү сэрэмжлүүлэг нь Мальдив болон Пакистан Улсад анх илэрсэн 5 нэрийн сироп болон хөвмөл хэлбэрийн эмэнд хамаарах бөгөөд тэдгээрийг 2023 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр ДЭМБ-д мэдээлсэн байна. ...