Сэрэмжлүүлэг

Сэрэмжлүүлэг

ДЭМБ-ын №07/2023 сэрэмжлүүлэг

2023.09.06574

ДЭМБ-ын №07/2023 сэрэмжлүүлэг     Хуурамч Дефителио (Defitelio) эмийн талаарх сэрэмжлүүлэг   ДЭМБ-аас 2023 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдөр хуурамч цувралын дугаар бүхий  Дефителио буюу олон улсын нэршил нь дефибротиде (defibrot ...

Сэрэмжлүүлэг

ДЭМБ-ААС ГАРГАСАН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ №06/2023

2023.08.16159

ДЭМБ-ААС ГАРГАСАН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ №06/2023     Бүгд Найрамдах Ирак Улсад стандартын бус COLD OUT сироп эм илэрч Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагад (ДЭМБ) -д 2023 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр мэдээлсний дагуу сэрэмжлүүлэг гаргасан байна. ...