Тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах байгууллагуудын анхааралд:

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.16-д "Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө тавьж шийдвэрлүүлнэ" гэж заасан тул хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх, эрх сэргээх, төсөл дэмжээгүй тухай А/16 Тусгай зөвшөөрөл 2023.02.07
2 ОРОН ТООНЫ БУС ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР Тусгай зөвшөөрөл 2023.01.30
3 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт, нэрийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай А/251 Тусгай зөвшөөрөл 2023.01.09
4 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх, төсөл дэмжигдээгүй буюу нэг жилийн хугацаанд дахин хүлээж авахгүй байх тухай А/249 Тусгай зөвшөөрөл 2023.01.09
5 Мэдэгдэл Тусгай зөвшөөрөл 2022.12.09
6 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх, эрх түдгэлзүүлэх тухай А/228 Тусгай зөвшөөрөл 2022.12.09
7 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх, чиглэл цуцлах, эрх сэргээх, түдгэлзүүлэх тухай А/202 Тусгай зөвшөөрөл 2022.11.16
8 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх, чиглэл цуцлах тухай А/197 Тусгай зөвшөөрөл 2022.11.16
9 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хугацаа сунгах, төсөл дэмжигдсэн байгууллагад ажлын байранд үнэлгээ хийх шинжээчдийн баг томилох тухай А/167 Тусгай зөвшөөрөл 2022.11.16
10 Тусгай зөвшөөрлийн орон тооны бус шинжээчдийг чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа Тусгай зөвшөөрөл 2022.09.28

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв