Тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах байгууллагуудын анхааралд:

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.16-д "Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө тавьж шийдвэрлүүлнэ" гэж заасан тул хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Тусгай зөвшөөрлийн орон тооны бус шинжээчдийг чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа Тусгай зөвшөөрөл 2022.09.28
2 Тусгай зөвшөөрөл олгох комиссын бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай ЭМС-ын А/467 тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2022.09.26
3 Ямар тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх болон хүчингүй болгох вэ? Тусгай зөвшөөрөл 2022.07.26
4 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллага импорт, экспортын лиценз хүсэхэд дагалдах баримт бичгийн материал Тусгай зөвшөөрөл 2022.04.22
5 Тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг эхлүүлж байна. Тусгай зөвшөөрөл 2022.04.12
6 Тусгай зөвшөөрөл авах хувь хүн, албан байгууллагууд улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх заавар Тусгай зөвшөөрөл 2022.03.07
7 Тусгай зөвшөөрлийн төслийн материалыг хүлээж авах хяналтын хуудас Тусгай зөвшөөрөл 2021.12.23
8 Тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад бүрдүүлэх материалууд Тусгай зөвшөөрөл 2021.06.10
9 Үнэлгээний шалгуур Тусгай зөвшөөрөл 2021.04.27
10 Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам Тусгай зөвшөөрөл 2021.04.21

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв