Тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах байгууллагуудын анхааралд:

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.16-д "Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө тавьж шийдвэрлүүлнэ" гэж заасан тул хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Тусгай зөвшөөрөл, лиценз авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн гарын авлага Тусгай зөвшөөрөл 2023.09.22
2 Тусгай зөвшөөрөл авах албан байгууллагууд улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх заавар Тусгай зөвшөөрөл 2022.03.07
3 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, шинээр олгох, түдгэлзүүлэх, чиглэл нэмэх тухай А/169 Тусгай зөвшөөрөл 2023.08.29
4 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай А/136 Тусгай зөвшөөрөл 2023.06.28
5 Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын анхааралд Тусгай зөвшөөрөл 2023.05.01
6 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх тухай А/51 Тусгай зөвшөөрөл 2023.03.23
7 Тусгай зөвшөөрлийн төслийн материалыг хүлээж авах хяналтын хуудас ба Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгалт, өөрчлөлт хийлгэх тухай баримт бичгийн бүрдлийг хүлээж авах хяналтын хуудас Тусгай зөвшөөрөл 2023.03.21
8 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх, эрх сэргээх, төсөл дэмжээгүй тухай А/16 Тусгай зөвшөөрөл 2023.03.16
9 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, эрх сэргээх, дэмжигдээгүй тухай А/25 Тусгай зөвшөөрөл 2023.02.10
10 ОРОН ТООНЫ БУС ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР Тусгай зөвшөөрөл 2023.01.30

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв