Бидний тухай

ЭМ ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

Эрхэм зорилго

“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын эрхэм зорилго нь иргэн бүрийг, чанарын баталгаатай, аюулгүй, эмчилгээний үр дүнтэй эм, эмнэлгийн хэрэгслээр хүртээмжтэй хангаж, амьдралын чанарыг сайжруулахад оршино. ”

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар нь:

 • Эмчилгээ, оношилгооны өндөр идэвхтэй, аюулгүй, чанарын баталгаатай эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хэрэглэх нөхцлийг бүрдүүлэх,
 • Хүн эмнэлэг, мал эмнэлгийн байгууллага болон хүн амыг шаардлагатай эмээр тасралтгүй, жигд хүртээмжтэй хангах,
 • Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх,
 • Эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, эмийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг цогцоор нь хэрэгжүүлэх нэгдмэл зорилгын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна

Удирдлагын баг

 • Захиргаа, удирдлагын газар
 • Лиценз зөвшөөрлийн зохицуулалтын газар
 • Эмийн аюулгүй байдлын тандалт, судалгааны газар
 • Эм хангамжийн газар
 • Чанарын хяналтын газар
 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн газар
 • Эмийн бүртгэлийн хэлтэс
 • Эм үйлдвэрлэлийн хэлтэс
 • Эм шинжлэх лаборатори

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв