Сайдын тушаал

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Эрүүл мэндийн сайдын А/100 тушаал Сайдын тушаал 2023.04.21
2 Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай А/126 тушаал Сайдын тушаал 2023.04.20
3 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтэц Сайдын тушаал 2023.04.06
4 Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээлэх, үнэлэх, тайлагнах журам Сайдын тушаал 2023.03.27
5 “Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээлэх, үнэлэх, тайлагнах” журам шинэчлэн батлагдлаа. Сайдын тушаал 2023.03.10
6 Журам батлах тухай Сайдын тушаал 2021.12.13
7 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээ хийх журам батлах тухай Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2021.05.17
8 Эмнэлгийн цахилгаан тоног төхөөрөмжид шалгалт тохируулга хийх аргачлал Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2021.05.17
9 Үнэлгээний шалгуур Тусгай зөвшөөрөл 2021.04.27
10 Эмийн эмчилгээг зохицуулах хорооны ажиллах журам Сайдын тушаал 2021.04.24

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв