Сайдын тушаал

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Хяналтын хуудас батлах тухай ЭМС-ын А/76 Чанарын Хяналт 2024.03.07
2 Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай сайдын тушаал Чанарын Хяналт 2024.03.07
3 Журам шинэчлэн батлах, тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай ЭМСайдын тушаал А/383 Тусгай зөвшөөрөл 2023.12.12
4 Журам шинэчлэн батлах тухай А/100 дугаар тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2023.12.12
5 ЭМС-ын тушаал А/402 "Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн орон тооны бус шинжээчийг сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам батлах тухай" 2023.11.20 Сайдын тушаал 2023.12.05
6 ЭМС-ын тулаал А/383 "Журам шинэчлэн батлах, тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай" 2023.11.03 Сайдын тушаал 2023.12.05
7 "Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 10 дахь жагсаалт", "Хүүхдийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн 3 дахь жагсаалт"-ыг тус тус шинэчлэн батлах тухай Сайдын тушаал 2023.08.24
8 Эрүүл мэндийн сайдын А/100 тушаал Сайдын тушаал 2023.04.21
9 Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай А/126 тушаал Сайдын тушаал 2023.04.20
10 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтэц Сайдын тушаал 2023.04.06

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв