Сайдын тушаал

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 "Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 10 дахь жагсаалт", "Хүүхдийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн 3 дахь жагсаалт"-ыг тус тус шинэчлэн батлах тухай Сайдын тушаал 2023.08.24
2 Эрүүл мэндийн сайдын А/100 тушаал Сайдын тушаал 2023.04.21
3 Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай А/126 тушаал Сайдын тушаал 2023.04.20
4 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтэц Сайдын тушаал 2023.04.06
5 Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээлэх, үнэлэх, тайлагнах журам Сайдын тушаал 2023.03.27
6 “Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээлэх, үнэлэх, тайлагнах” журам шинэчлэн батлагдлаа. Сайдын тушаал 2023.03.10
7 Журам батлах тухай Сайдын тушаал 2021.12.13
8 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээ хийх журам батлах тухай Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2021.05.17
9 Эмнэлгийн цахилгаан тоног төхөөрөмжид шалгалт тохируулга хийх аргачлал Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2021.05.17
10 Үнэлгээний шалгуур Тусгай зөвшөөрөл 2021.04.27

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв