Эм шинжлэх лаборатори

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Эм шинжлэх лабораторийн итгэмжлэлийн гэрчилгээ ISO/IEC 17025:2017 (MNS ISO/IEC 17025:2018) Эм шинжлэх лаборатори 2023.12.27
2 Эм шинжлэх лабораторийн даргын албан тушаалд таныг урьж байна. Мэдээ, мэдээлэл 2023.12.04
3 Эм шинжлэх лабораторийн микробиологийн лабораторид тоног төхөөрөмж худалдаж авна. Эм шинжлэх лаборатори 2023.10.25
4 Зарлал Эм шинжлэх лаборатори 2023.09.13
5 Эм шинжлэх лабораторийн 2023 оны хагас жилийн шинжилгээний тоон мэдээ Эм шинжлэх лаборатори 2023.07.18
6 “Давтан итгэмжлэл сунгах” үнэлгээнд хамрагдлаа. Мэдээ, мэдээлэл 2023.06.07
7 "Эм шинжлэх лабораторийн дээж хүлээн авах журам"-ын төсөлд санал авч байна. Эм шинжлэх лаборатори 2023.05.17
8 БҮРТГЭЛИЙН ДЭЭЖИНД ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА. Эм шинжлэх лаборатори 2023.04.04
9 Эм шинжлэх лабораторд 2023 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар 806 дээж шинжилгээнд хамрагдсан байна. Эм шинжлэх лаборатори 2023.04.04
10 Эм шинжлэх лабораторийн 2022 оны гүйцэтгэлийн тайлан Эм шинжлэх лаборатори 2022.12.27

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв