Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго:

“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын эрхэм зорилго нь иргэн бүрийг, чанарын баталгаатай, аюулгүй, эмчилгээний үр дүнтэй эм, эмнэлгийн хэрэгслээр хүртээмжтэй хангаж, амьдралын чанарыг сайжруулахад оршино. ”

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв