Ил тод байдал

Ажлын байрны сул орон тоо

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

2023.10.31751

  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР2023.10.31   Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмы ...

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв