Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №01 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.01.16
2 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл 2022 (№7) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.11.28
3 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№6) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.10.19
4 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2022 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл 2022 оны 06-09 дүгээр сар Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.10.19
5 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№4) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.07.19
6 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№3) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.07.19
7 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№2) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.07.19
8 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№1) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.07.19
9 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2022 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл (5 сар) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.06.29
10 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2022 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл (4 сар) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.06.29

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв