Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№4) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.07.19
2 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№3) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.07.19
3 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№2) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.07.19
4 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2022 (№1) Аюулгүй байдлын мэдээ 2022.07.19
5 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2022 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл (5 сар) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.06.29
6 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2022 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл (4 сар) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.06.29
7 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2022 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл (3сар) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.06.29
8 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2022 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл (1-2 сар) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.06.29
9 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2021 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.06.28
10 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2020 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2022.06.28

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв