Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл 2024 (№05) Аюулгүй байдлын мэдээ 2024.06.06
2 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202405 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.06.06
3 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202404 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.06.06
4 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, №202403 Аюулгүй байдлын мэдээ 2024.04.09
5 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202403 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.04.09
6 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл 2024 №02 Аюулгүй байдлын мэдээ 2024.03.14
7 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202402 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.03.14
8 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202308 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.01.10
9 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202307 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.01.10
10 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №06 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.10.12

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв