Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202308 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.01.10
2 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202307 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.01.10
3 Эм судлалын салбар зөвлөлийн №06 хурлаар хэлэлцүүлэн баталгаажуулсан гаж нөлөөний мэдээлэл Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.10.12
4 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ /Эм судлалын салбар зөвлөл, 2023 (№06) 2023.08.26-2023.09.28/ Аюулгүй байдлын мэдээ 2023.10.12
5 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл Хурлын огноо, дугаар №202305 (2023.06.16-08.28) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.09.14
6 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2023 (№05) Аюулгүй байдлын мэдээ 2023.09.14
7 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2023 (№04) Аюулгүй байдлын мэдээ 2023.07.05
8 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн баталгаажуулах эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №04 (2023.05.04-06.15) Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.07.05
9 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2023.03.06-2023.05.05 (No03) Аюулгүй байдлын мэдээ 2023.05.22
10 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл /2023.03.06-05.03, No03/ Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.05.22

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв