Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2023.03.06-2023.05.05 (No03) Аюулгүй байдлын мэдээ 2023.05.22
2 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл /2023.03.06-05.03, No03/ Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.05.22
3 ЭМС-ын 2023 оны 02 сарын 27-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалын долоодугаар хавсралт Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.04.13
4 ЭМС-ын 2023 оны 02 сарын 27-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалын зургаадугаар хавсралт Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.04.13
5 ЭМС-ын 2023 оны 02 сарын 27-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалын тавдугаар хавсралт Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.04.13
6 ЭМС-ын 2023 оны 02 сарын 27-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.04.13
7 ЭМС-ын 2023 оны 02 сарын 27-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.04.13
8 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, 2023 №02 Аюулгүй байдлын мэдээ 2023.03.24
9 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2023 оны хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл /2023.02-03 дугаар сар/ Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.03.24
10 Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын хурлаар баталгаажуулсан эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №01 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2023.01.16

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв