Үйл ажиллагаа - Чанар, аюулгүй байдлын тандалт

Чанар, аюулгүй байдлын тандалт

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Дэлхий дахинд тамхидалтын улмаас жил бүр 8 сая хүн нас барж байна. Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2023.05.31
2 Зөвлөмж 2 Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2023.05.25
3 Зөвлөмж 1 Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2023.05.25
4 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлын зар Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2023.04.19
5 Апротинин (Гордокс) 100 000КИЕ/мл эмийн талаарх анхааруулга 2023.04.14 №01 Сэрэмжлүүлэг 2023.04.14
6 Зах зээл дэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдалд тандалт, судалгаа хийх журам ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.03.27
7 “Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээлэх, үнэлэх, тайлагнах” журам шинэчлэн батлагдлаа. Сайдын тушаал 2023.03.10
8 Эм хангамжийн байгууллагуудын анхааралд (Эмийн хэрэглэх заавар ба эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгааны агуулгыг хэлэлцүүлэх хурлын зар) Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2023.02.27
9 Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаанд хяналт, шалгалт хийх талаар хамтран ажиллана Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2023.02.17
10 ЭМ ХАНГАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД! Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2023.01.04

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв