Фармакопейн хороо

Эмийн чанарыг баталгаажуулах зорилгоор боловсруулсан үндэсний болон үйлдвэрлэгчийн фармакопейн өгүүллийн боловсруултад үнэлэмж өгөх, хянах, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах чиг үүрэгтэй Фармакопейн хорооны ажиллах журам, бүрэлдэхүүний талаарх холбогдох бичиг баримтыг хавсаргав.

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Фармакопейн хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай журам Фармакопейн хороо 2021.04.21
2 Фармакопейн хорооны ажиллах журам Фармакопейн хороо 2021.04.21
3 Фармайкопейн хорооны ээлжит хурал боллоо Салбар зөвлөлийн хурлын шийдвэрүүд 2021.05.20

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв