Фармакопейн хорооны 2023 оны анхдугаар хурал боллоо

Фармакопейн хороо 2022 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр хуралдлаа. Тус хурлаар 3 байгууллагын шинээр батлуулах 4, хугацаа сунгах 2 нийт 6 үйлдвэрлэгчийн фармакопейн өгүүллийн асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэв.

Фармакопейн хорооны хурлын шийдвэрээр 6 Үйлдвэрлэгчийн фармакопейн өгүүлэлд гишүүдийн саналыг тусгаж, засвар оруулсны дараа батлахыг дэмжив.