Ил тод байдал

Хүний нөөц

Угтах үйлчилгээ, мэдээллийн ажилтны ажлын байрны ярилцлага боллоо

2021.05.20587

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газраас тусгай хэрэгцээт иргэдийн дунд нээлттэй зарласан УГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТАН-ы ажлын байранд нийт 20 гаруй анкет ирснээс, дараагийн шатанд 7 хүнийг сонгож, ярилцлаа. Ярилцлагын үеэр хөгжл ...

Хүний нөөц

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газарт дараах НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР-ыг зарлаж байна

2021.05.20478

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газарт дараах НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР-ыг зарлаж байна. Сонирхсон хүмүүс анкетаа 2021 оны 3-р сарын 09-ний оройн 18:00 цаг хүртэл eehhzg@moh.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү. ...

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв