"ЭМ ЗҮЙН САЛБАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ"-2022 НОМ ХЭВЛЭГДЛЭЭ.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газраас жил бүр эрхлэн гаргадаг “Эм зүйн салбарын үзүүлэлт” номын 2022 оны эмхэтгэлийн та бүхэндээ Монгол- Англи хэлээр бэлтгэн хүргэж байна.