ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР.

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ

СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР


2024.02.16


Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

 

Тавигдах болзол, шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан  байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг/диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр/Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон,чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангарагийн хуудас” хуулбар;
 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт/e-mongolia-аас татан авах.

Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: 2024 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл
 • Хүлээн авах хаяг info@mmra.gov.mn цахим шуудангаар
 • Холбоо барих утас: 51-260292


ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ

СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЖАГСААЛТ

 

 

Д/д

Байгууллага

Дотоод нэгж

Албан тушаалын ангилал зэрэглэл

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

Ажлын байрны төлөв

Албан тушаалын тодорхойлолт

1

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар

Чанарын хяналтын газар

ТЗ-7

Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч

2

нээлттэй

https://mmra.gov.mn/?id=201351 

2

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар

Чанарын хяналтын газар

ТЗ-7

Төв аймагт Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч

1

нээлттэй

https://mmra.gov.mn/?id=201351

3

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар

Эм хангамжийн газар

ТЗ-7

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авах ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

нээлттэй

https://mmra.gov.mn/?id=201352

 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ

СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

 

2023.12.12

 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

 

Тавигдах болзол, шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан  байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг/диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр/Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон,чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангарагийн хуудас” хуулбар;
 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт/e-mongolia-аас татан авах.

Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: 2023 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 17:30 цаг хүртэл
 • Хүлээн авах хаяг info@mmra.gov.mn цахим шуудангаар
 • Холбоо барих утас: 51-260182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ

СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

 

Д/д

Байгууллага

Дотоод нэгж

Албан тушаалын ангилал зэрэглэл

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

Ажлын байрны төлөв

Албан тушаалын тодорхойлолт

1

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар

Лиценз, зөвшөөрлийн зохицуулалтын газрын Эмийн бүртгэлийн хэлтэс

ТЗ-6

Эмийн  бүртгэлийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

нээлттэй

 https://mmra.gov.mn/?id=201328 

***** 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ

СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

2023.10.31

 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

 

            Тавигдах болзол, шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан  байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг/диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр/Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон,чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангарагийн хуудас” хуулбар;
 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт/e-mongolia-аас татан авах.

Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: 2023 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл
 • Хүлээн авах хаяг info@mmra.gov.mn цахим шуудангаар
 • Холбоо барих утас: 51-260182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ

СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

 

Байгууллага

Дотоод нэгж

Албан тушаалын ангилал зэрэглэл

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

Ажлын байрны төлөв

Албан тушаалын тодорхойлолт

1

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар

Эм хангамжийн газар

ТЗ-3

Дарга

1

нээлттэй

https://mmra.gov.mn/?id=200948

2

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн газар

ТЗ-3

Дарга

1

нээлттэй

https://mmra.gov.mn/?id=200956

3

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар

Захиргаа, удирдлагын газар

ТЗ-7

Дотоод ажил удирдлагын зөвлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

нээлттэй

https://mmra.gov.mn/?id=200961

4

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн газар

ТЗ-7

Эрүүл мэндийн байгууллагын дэд бүтэц, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн судалгааны асуудал харицсан мэргэжилтэн

1

нээлттэй

https://mmra.gov.mn/?id=200960

5

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар

Чанарын хяналтын газар

ТЗ-7

Дундговь, Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч

1

нээлттэй

https://mmra.gov.mn/?id=200949

6

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар

Чанарын хяналтын газар

ТЗ-7

Булган, Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч

1

нээлттэй

https://mmra.gov.mn/?id=200949

7

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар

Эмийн аюулгүй байдлын тандалт судалгааны газар

ТЗ-7

Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

нээлттэй

https://mmra.gov.mn/?id=201152

8

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар

Захиргаа удирдлагын газар

ТЗ-7

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

нээлттэй

https://mmra.gov.mn/?id=201148

9

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар

Эм хангамжийн газар

ТЗ-7

Гамшиг,нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж, зрхицуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

нээлттэй

https://mmra.gov.mn/?id=201150

10

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар

Захиргаа удирдлагын газар

ТЗ-7

Гадаад хамтын ажиллагаа, гэрээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

нээлттэй

https://mmra.gov.mn/?id=201149