Эм судлалын салбар зөвлөлийн 3 дахь хурал 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газарт болов.

Эм судлалын салбар зөвлөлийн 3 дахь хурал 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газарт болов. Тус хурлаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгааны, эмийн хэрэглэх зааврыг хянаж, баталгаажуулах болон, эмийн аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлуудыг тус тус хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.