"Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерт мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах, хүчингүй болгох журам"-ын төсөлд санал авч байна.

"Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерт мэргэжлийн зэрэг олгох, сунгах, хүчингүй болгох журам"-ын төсөлтэй танилцаж, enkhsuren@mmra.gov.mn цахим хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.