Хүний эмийн зөвлөлийн №03 дугаар хурал 2023 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр хуралдлаа