"Цувралын зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг зохицуулах журам"-ын төсөлд санал авч байна.