ЭМ, БИОЛОГИЙН ИДЭВХТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН МЭДЭЭЛЭЛ