“ЭМ ЗҮЙН САЛБАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ-2020” НОМ ХЭВЛЭГДЛЭЭ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газраас “Эм зүйн салбарын үзүүлэлт-2020” эмхэтгэлийг та бүхэндээ хүргэж байна. Энэ удаагийн эмхэтгэлд эм зүйн салбарын хүний нөөц, эм хангамжийн байгууллага, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга, эмийн бүртгэл, импорт, үйлдвэрлэл, худалдаа болон чанар аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээтэй холбоотой статистик үзүүлэлтийг өмнөх онуудтай харьцуулан тусгаж, Монгол- Англи хэлээр хэвлүүлэн хэрэглэгч та бүхэнд толилуулж байна.

Монгол хувилбар

English Version