Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний салбар зөвлөлийн хурал боллоо

Лиценз зөвшөөрлийн зохицуулалтын газраас Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний 11 дэх удаагийн хурлыг зохион байгууллаа. Хуралд Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний салбар зөвлөлийн гишүүд болон шинжээч нар оролцож 53 шинэ бүртгэлийг хэлэлцлээ. Үүнээс 48 материал тэнцэж, 12 материалд өөрчлөлт оруулахаар хэлэлцсэн байна.