Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгааны зөвшөөрөл хүссэн эм ханган нийлүүлэхэд байгууллагад тавигдах шаардлага