Вакцины гаж нөлөө мэдээлэх
  • Цахимаар мэдээлэх бол дараах холбоосоор нэвтэрнэ үү Энд дар
  • QR код ашиглан мэдээлэх /QR code хавсаргав/