Үйл ажиллагаа - Чанар, аюулгүй байдлын тандалт

Чанар, аюулгүй байдлын тандалт

# Гарчиг Төрөл Огноо
31 “Эмийн аюулгүй байдал- аюулгүй эмийн эмчилгээ” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаж байна Мэдээ, мэдээлэл 2022.09.02
32 Улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй эм болон биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг сурталчлахыг хориглоно. Мэдээ, мэдээлэл 2022.08.25
33 Зайлшгүй шаардлагатай эмийн X жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар санал солилцлоо Мэдээ, мэдээлэл 2022.08.24
34 “ИНОЗИН ПРАНОБЕКС” эмийн талаарх мэдээлэл Мэдээ, мэдээлэл 2022.08.16
35 Эм болон биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаанд дараах зүйлийг хориглоно!!! Мэдээ, мэдээлэл 2022.08.10
36 Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 10 дугаар жагсаалтыг боловсруулахад санал авч байна Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2022.08.05
37 Эм болон биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаанд дараах зүйлийг хориглоно /08,01/ Мэдээ, мэдээлэл 2022.08.01
38 Эмчлүүлэгч өөрөөсөө гарган эмчилгээнд хэрэглэсэн эмийн мэдээлэл ирүүлэх тухай Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2022.07.26
39 Эм болон биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаанд дараах зүйлийг хориглоно. Мэдээ, мэдээлэл 2022.07.25
40 "Бичил биетний тэсвэржилтээс сэргийлэх салбар дундын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө" (2022-2025он) Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2022.07.22

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв