Үйл ажиллагаа - Чанар, аюулгүй байдлын тандалт

Чанар, аюулгүй байдлын тандалт

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Зах зээл дэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдалд тандалт, судалгаа хийх журам ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.03.27
2 “Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээлэх, үнэлэх, тайлагнах” журам шинэчлэн батлагдлаа. Сайдын тушаал 2023.03.10
3 Эм хангамжийн байгууллагуудын анхааралд (Эмийн хэрэглэх заавар ба эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгааны агуулгыг хэлэлцүүлэх хурлын зар) Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2023.02.27
4 Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаанд хяналт, шалгалт хийх талаар хамтран ажиллана Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2023.02.17
5 ЭМ ХАНГАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД! Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2023.01.04
6 Эмийн аюулгүй байдал, тандалт судалгааны газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн тайлан Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2022.12.27
7 Хүний эмийн зөвлөлийн Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2022 оны 11 сарын хурлаар Тоцилизумаб эмийн үндсэн хэрэглэх зааврыг хэлэлцэн баталгаажууллаа. Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2022.12.12
8 Эмийн хэрэглэх зааврыг баталгаажуулахад бүрдүүлэх материал /шинэчилсэн/ Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2022.12.06
9 Хүний эмийн зөвлөлийн Эм судлалын салбар зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо. Чанар, аюулгүй байдлын тандалт 2022.11.23
10 Бичил биетний тэсвэржилтээс хамтдаа сэргийлцгээе! Мэдээ, мэдээлэл 2022.11.21

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв