Эмийн зохистой хэрэглээ

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 "Эмийг зөв хэрэглэх 5 алхам"-ын гарын авлага Мэдээ, мэдээлэл 2022.09.14
2 Эмийн зохистой хэрэглээний 10 хоногийн аян эхэллээ. Мэдээ, мэдээлэл 2022.09.12
3 “ИНОЗИН ПРАНОБЕКС” эмийн талаарх мэдээлэл Мэдээ, мэдээлэл 2022.08.16
4 Эмийн мэдээлэл сэтгүүл Эмийн мэдээлэл сэтгүүл 2021.11.23
5 Коронавируст халдварт хэрэглэж буй вирусийн эсрэг эмүүд Эмийн зохистой хэрэглээ 2021.08.16

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв