Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл 2024 (№06) Аюулгүй байдлын мэдээ 2024.07.08
2 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202406 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.07.08
3 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл 2024 (№05) Аюулгүй байдлын мэдээ 2024.06.06
4 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202405 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.06.06
5 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202404 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.06.06
6 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл, №202403 Аюулгүй байдлын мэдээ 2024.04.09
7 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202403 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.04.09
8 ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН Эм судлалын салбар зөвлөл 2024 №02 Аюулгүй байдлын мэдээ 2024.03.14
9 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202402 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.03.14
10 Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл №202308 Гаж нөлөө мэдээлэх тогтолцоо 2024.01.10

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв