Эм

Эм хангамж

"Монголын Эм Хангамжийн Байгууллагын Холбоо"-ны гишүүд, төлөөлөлтэй цахимаар уулзаж, санал солилцлоо

2021.05.20499

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газраас эм зүйн салбарт тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага, холбоо, нэгдлүүдтэй цахим уулзалтуудаар дамжуулан цаашдын хамтын ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлж, санал солилцож байна. ...

ЭМ ЗҮЙН САЛБАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2020

“Эм холбоо” ТББ-тай хамтын ажиллагааны санал солилцов

2021.05.20460

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар Монголын эм зүйн байгууллагуудын нэгдсэн “Эм Холбоо” ТББ-тай цахимаар уулзаж, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцлоо. Холбооны зүгээс эмийн үйлдвэрлэл, эм ханган нийлүүлэх байгууллага, э ...

Эм хангамж

Зайлшгүй шаардлагатай эмийн IX жагсаалт

2021.04.245023

Зайлшгүй шаардлагатай эмийн IX жагсаалт ...

Мэдээ, мэдээлэл

“Эм зүйн мэргэжлээр төгсөгчдийн холбоо” тбб-ын гишүүдтэй цахим уулзалт хийлээ

2021.05.20399

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын удирдлагын багийн төлөөлөл “Эм зүйн мэргэжлээр төгсөгчдийн холбоо” ТББ-ын удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй цахимаар уулзаж, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцов. Уг уулзалтад “Эм зүйн мэргэ ...

ЭМ ЗҮЙН САЛБАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2020

Вирусийн эсрэг эмийн нарийвчилсан зааврыг боловсрууллаа

2021.05.20429

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын даргын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсгээс, коронавируст халдварын эмчилгээнд шаардлагатай вирусийн эсрэг эмийн хэрэглэх нарийвчилсан зааврын мэдээллийг боловсруулж, Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А ...

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв