Эм

Мэдээ, мэдээлэл

Цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор монгол банкны төлөөлөлтэй уулзлаа

2022.05.31403

2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр Монгол банкны Нөөцийн удирдлага, санхүүгийн зах зээлийн газраас Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар, МЭЗБН “Эм” холбоо, Монголын эм хангамжийн байгууллагуудын холбоо болон ханган нийлүүлэх байгуул ...

Мэдээ, мэдээлэл

2022 оны фармакопейн хорооны II хурал болов

2022.05.19192

Фармакопейн хороо 2022 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр хуралдлаа. Тус хурлаар 4 байгууллагын шинээр батлуулах 4, хугацаа сунгах 2, дахин хэлэлцүүлэх 1 нийт 7 үйлдвэрлэгчийн фармакопейн өгүүллийн асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэв. Фармакопейн хорооны хурлын ...

Мэдээ, мэдээлэл

Эмийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой иргэдээс түгээмэл асуудаг асуулт, хариултууд

2022.05.18494

Эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэл, холбогдох журмыг хаанаас харж болох вэ? Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын www.mmra.gov.mn цахим хаягаас бүртг ...

Эмийн бүртгэл

ЭХНБ-ууд болон Монгол Улс дахь төлөөлөгчийн газруудад

2022.05.16464

ЭМС-ын 2019 оны А/295 тушаалаар батлагдсан “Эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлийн журам”-ын 6.2.-т “Эм, эмийн түүхий эд, оношлуур, БИБ бүртгүүлэгч бүртгэлийн хүчинтэй хугацаа дуусахаас хоёр сарын өмнө хугацаа сунгуулах хүсэл ...

Мэдээ, мэдээлэл

Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудын төлөөллийг хүлээн авч уулзлаа

2022.05.09511

2022 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр Эрүүл мэндийн сайд С.Энхболд, ЭМЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга Ц.Эрдэнэбилэг, ЭМЯ-ны БТГ-ын дарга Б.Буянтогтох, СЭЗГ-ын дарга Б.Мөнхтуул, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын дарга Д.Нарантуяа н ...

Мэдээ, мэдээлэл

Уналт таталтын эсрэг эмийг ханган нийлүүлдэг байгууллагуудын төлөөлөлтэй уулзлаа

2022.05.06920

ЭЭХХЗГ-ын Эм хангамжийн газраас уналт таталтын эсрэг эмийг ханган нийлүүлдэг байгууллагуудын төлөөлөлтэй уулзлаа. Уулзалтаар тасалдах эрсдэлтэй уналт таталтын эсрэг эмийн асуудлаар мэдээлэл солилцож, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойллоо. ...

Мэдээ, мэдээлэл

Бүртгэлийн шинжээч сонгон шалгаруулах зар

2022.04.25823

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Бүртгэлийн шинжээч сонгон шалгаруулах тухай. ЭЭХХЗГ-ын даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны А/62 дугаар тушаалаар “Бүртгэлийн шинжээч ажиллуулах журам” шинэчилэн батлагдсантай холбогдуулан эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажилл ...

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв