Эм

Эмийн бүртгэл

Эмийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа - 2022 оны хагас жилийн тоон үзүүлэлт

2022.08.0520

“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль”-ийн 22 дугаар зүйл, ЭМС-ын 2019 оны А/295 дугаар “Эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг бүртгэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд: Хүний эмийн зөвлөл2022 онд 08 дугаар сарын 01-ний өдрий ...

Засгийн газрын тогтоол

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ыг илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуурын импортын мэдээлэл

2022.08.0519

Монгол улсад Ковид-19 халдвар тархсанаас хойш халдварын илрүүлэг оношилгоонд зорилгоор түргэвчилсэн оношлуурыг Монгол улсад бүртгэн импортолж байна. - 2020 оны байдлаар БНХАУ, БНСУ, АНУ, БНЭУ -ын 14 үйлдвэрлэгчийн 1,568,430 ширхэг түргэвчилсэн оно ...

Эм хангамж

Хүн амын нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо

2022.08.0237

Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/139 дүгээр тушаалаар “Хүн амын нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг, шинжилгээ, оношилгоог зохион байгуулах журам” б ...

Эмийн бүртгэл

Эм ханган нийлүүлэх байгууллага болон Монгол улс дах төлөөлөгчийн газруудад мэдээлэл хүргүүлэх тухай

2022.07.2859

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/295 тушаалаар батлагдсан “Эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлийн журам”-ын 6.2.-т “Эм, эмийн түүхий эд, оношлуур, БИБ бүртгүүлэгч бүртгэлийн хүчинтэй хугацаа дуусахаас хоёр сарын өмнө хугацаа с ...

Эмийн бүртгэл

20 нэрийн эмийн бүртгэлийн хугацааг сунгалаа

2022.07.2848

Хүний эмийн зөвлөлийн 2022 оны 10 дугаар хурал 2022 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр болж уналт таталтын эсрэг 44 нэрийн эм болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай норэфинефрин эмэнд импортын лиценз олгох асуудлыг дэмжиж, 20 нэрийн эмийн б ...

Эм Үйлдвэрлэлийн Хэлтэс

“GMP шаардлагад нийцэх Цацраг идэвхт эмийн үйлдвэрлэлийн эрх зүйн байдал” сэдэвт уулзалт болж байна.

2022.07.18369

Олон Улсын Атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА), Монгол Улсын Цөмийн энергийн комисс, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг болон Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар хамтран энэ сарын 18-наас 22-ны өдрүүдэд “GMP шаардлагад нийцэх Цацраг идэвхт эм ...

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв