Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ

# Файл нэр Төрөл Огноо
21 Эмийн гаж нөлөөнөөс хэрхэн сэргийлэх вэ? Чанарын Хяналт 2023.03.21
22 Эмийг хэрхэн хадгалах вэ? Чанарын Хяналт 2023.03.21
23 Эрүүл мэндийн салбарын улсын байцаагчид зөрчлийн хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой сургалтад хамрагдаж байна. Чанарын Хяналт 2023.03.09
24 Орон нутгийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгууллаа. Чанарын Хяналт 2023.02.20
25 Чанарын хяналтын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн товч тайлан Чанарын Хяналт 2022.12.30
26 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын "Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан"-2022 он Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2022.12.12
27 Эм, биобэлдмэлийн хяналтын чиглэлээр БУЛГАН аймгийн хэмжээнд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ. Чанарын Хяналт 2022.11.30
28 Булган аймгийн эмнэлэг, эм хангамжийн байгууллагуудад Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байна. Чанарын Хяналт 2022.11.03
29 Эм хангамжийн байгууллагуудад зориулан сургалт зохион байгууллаа Чанарын Хяналт 2022.10.19
30 Хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийг устгууллаа Мэдээ, мэдээлэл 2022.09.19

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв