Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ

# Файл нэр Төрөл Огноо
21 Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулж байна. Мэдээ, мэдээлэл 2022.04.22
22 Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад мэдэгдэл хүргүүлэх тухай Чанарын Хяналт 2022.04.13
23 Эмийн сангуудад мэдээлэл хүргүүлэх тухай Чанарын Хяналт 2022.04.12
24 Хяналтын хуудсыг эцэслэн, батлуулах ээлжит хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа Чанарын Хяналт 2022.03.28
25 “Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нөөц, тасалдлын байдлыг үнэллээ Чанарын Хяналт 2022.03.28
26 Хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйл ажиллагаа явагдлаа Мэдээ, мэдээлэл 2022.03.26
27 Чанарын хяналтын газраас цахим хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа Мэдээ, мэдээлэл 2022.03.10
28 Нийслэлийн 20 эмнэлэгт хяналт, үнэлгээ хийлээ Чанарын Хяналт 2022.01.26
29 Өрхийн эмнэлгүүдэд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйгээр хангаж ажиллалаа Чанарын Хяналт 2022.01.26
30 Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эмчилгээний эмийн чанар аюулгүй байдал, нөөц, бүрдүүлэлтэд хяналт, үнэлгээ хийлээ. Чанарын Хяналт 2022.01.26

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв