Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 ЭЭХХЗГазрын үйл ажиллагаанд 2024 онд дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын төлөвлөгөө Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.05.31
2 Эмийн бүртгэл, хүний эмийн зөвлөл болон мэргэжлийн салбар зөвлөлүүдийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалт хийсэн талаарх танилцуулга Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.05.31
3 Хяналтын хуудас батлах тухай ЭМС-ын А/76 Чанарын Хяналт 2024.03.07
4 Эрүүл мэндийн байгууллагын эм зүйн тусламж үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас. Чанарын Хяналт 2024.03.07
5 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний хадгалалт, түгээлтийг шалгах хяналтын хуудас. Чанарын Хяналт 2024.03.07
6 Эмийн сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас. Чанарын Хяналт 2024.03.07
7 Эм, биобэлдмэлийн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Чанарын Хяналт 2024.03.07
8 Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт-2024 он Чанарын Хяналт 2024.03.07
9 Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай сайдын тушаал Чанарын Хяналт 2024.03.07
10 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа-2023 он Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.02.20

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв