Хүний нөөц

Ажлын байрны зар

Микробиологийн лабораторийн лаборант ажилд авна.

2023.05.11636

Албан тушаалын зорилго: Шинжилгээний бэлтгэл байдлыг хангаж, лабораторийн дотоод дүрэм журам, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллах Албан тушаалын зорилт: 1. Шинжилгээний урвалж бодис, тэжээлт орчин, шил сав, хэмжих хэрэгсэл, багаж, тоног төхөө ...

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв