Тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах байгууллагуудын анхааралд:

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.16-д "Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө тавьж шийдвэрлүүлнэ" гэж заасан тул хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

# Файл нэр Төрөл Огноо
11 Тусгай зөвшөөрөл, лиценз авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн гарын авлага Тусгай зөвшөөрөл 2023.09.22
12 Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх заавар Тусгай зөвшөөрөл 2022.03.07
13 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, шинээр олгох, түдгэлзүүлэх, чиглэл нэмэх тухай А/169 Тусгай зөвшөөрөл 2023.08.29
14 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай А/136 Тусгай зөвшөөрөл 2023.06.28
15 Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын анхааралд Тусгай зөвшөөрөл 2023.05.01
16 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх тухай А/51 Тусгай зөвшөөрөл 2023.03.23
17 Тусгай зөвшөөрлийн төслийн материалыг хүлээж авах хяналтын хуудас ба Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгалт, өөрчлөлт хийлгэх тухай баримт бичгийн бүрдлийг хүлээж авах хяналтын хуудас Тусгай зөвшөөрөл 2023.03.21
18 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх, эрх сэргээх, төсөл дэмжээгүй тухай А/16 Тусгай зөвшөөрөл 2023.03.16
19 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, эрх сэргээх, дэмжигдээгүй тухай А/25 Тусгай зөвшөөрөл 2023.02.10
20 ОРОН ТООНЫ БУС ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР Тусгай зөвшөөрөл 2023.01.30

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв