Эм хангамж

# Файл нэр Төрөл Огноо
31 Эмийн үнэ бүрдэл Мэдээ, мэдээлэл 2022.08.25
32 Эм хангамжийн газар саатсан валют гүйлгээний хүсэлтийг Монгол банкинд хүргүүлж байна. Эм хангамж 2022.08.25
33 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг дараалал харгалзахгүй татан авах ажлыг зохион байгуулна. Мэдээ, мэдээлэл 2022.08.25
34 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл татан авлаа Мэдээ, мэдээлэл 2022.08.23
35 Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ыг илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуурын импортын мэдээлэл Засгийн газрын тогтоол 2022.08.05
36 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, түүхий эд, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн татан авалт Эм хангамж 2022.08.05
37 Хүн амын нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо Эм хангамж 2022.08.02
38 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн ачааны татан авалтын мэдээлэл Мэдээ, мэдээлэл 2022.07.29
39 Уналт таталтын эсрэг эмийн хангамжийн асуудлаар уулзалт зохион байгууллаа Мэдээ, мэдээлэл 2022.07.29
40 Уналт таталтын эсрэг 9 нэрийн эмийг импортоллоо Мэдээ, мэдээлэл 2022.07.25

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв