Эм судлалын салбар зөвлөлийн 2024 оны 05 сарын 28-ны өдрийн №05 дугаар хурлаар батлагдсан эмийн хэрэглэх заавар

ЭССЗ-ИЙН №05 ДУГААР ХУРЛААР БАТЛАГДСАН ЭМИЙН ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Худалдааны нэр

ОУ-ын нэр

Тун, хэмжээ

Эмийн хэлбэр

Олгох нөхцөл

Бүртгүүлэгч

1

Деслодин

деслоратадин

5мг №20

шахмал

жортой

Тунамал Мед ХХК

2

Деслодин

деслоратадин

2.5мг №20

шахмал

жортой

Тунамал Мед ХХК

3

Аллервид

Олопатадин гидрохлорид

1мл №12

тарилгын уусмал

жортой

Сүүнцацал трейд ХХК

4

Норфин

Норэпинефррин

4мг/мл №10

тарилгын уусмал

жортой

МЭЙК ХХК

5

Неопат таб

Лакосамид

100мг №100

шахмал

жортой

МЭЙК ХХК

6

Витапрост

Сампрост

10мг №5, №10

шулуун гэдэсний лаа

жоргүй

Монос Фарм Трейд ХХК

7

Витапрост Форте

Простат Экстракт

20мг №10

шулуун гэдэсний лаа

жоргүй

Монос Фарм Трейд ХХК

8

Омнитус

Бутамират

0.8мг/мл 200мл №1

сироп

жоргүй

Монос Фарм Трейд ХХК

9

Хүүхдийн Анаферон

Хүний гамма интерфероны адилтган цэвэршүүлсэн эсрэг бие

0.006г

ууж хэрэглэхэд зориулсан дусал

жоргүй

Монос Фарм Трейд ХХК

10

Бониспи

Офатумумаб

20мг/0.4мл №1

тарилгын уусмал

жортой

Монос Фарм Трейд ХХК

11

Сиофор

Метформин

850мг №30

шахмал

жортой

Берлин-химиэ төлөөлөгчийн газар

12

Фесин

Сахаржуулсан төмрийн исэл

40мг/2мл

тарилгын уусмал

жортой

Новелти Юниверс ХХК

13

Блеиэн

Кальцийн эдетатын гидрат натрийн давс

1г/5мл

тарилгын уусмал

жортой

Новелти Юниверс ХХК

 

 

 

 

 

 

 

Импортын эмийн хэрэглэх заавар өөрчлөлт 

Худалдааны нэр

ОУ-ын нэр

Тун, хэмжээ

Эмийн хэлбэр

Олгох нөхцөл

Бүртгүүлэгч

1

Модкол С

Метилефедриний гидрохлорид+ Гуаифенезин+ Декстрометорфанй гидробромид гидрат

12.5мг, 41.6мг, 8мг, 15мг, 200мг, 1.25мг, №10

Зөөлөн капсул

Жортой

Бинно ХХК

 

 

 

 

 

 

 

 

Уламжлалт эмийн заавар

 

Худалдааны нэр

Эмийн хэлбэр

Олгох нөхцөл

Үйлдвэрлэгч компани, улс

Бүртгүүлэгч

 

1

Сувд 70

үрэл

жортой

БНХАУ

Локейшн ХХК

 

2

Данжор

үрэл

жортой

БНХАУ

Локейшн ХХК

 

3

Манжор

үрэл

жортой

БНХАУ

Локейшн ХХК

 

4

Юнин 25

үрэл

жортой

БНХАУ

Локейшн ХХК

 

5

Зодудашил

үрэл

жортой

БНХАУ

Локейшн ХХК

 

6

Мүдэг 25

үрэл

жортой

БНХАУ

Локейшн ХХК

 

7

Жамар 25

үрэл

жортой

БНХАУ

Локейшн ХХК