ДЭМБ-ын №07/2023 сэрэмжлүүлэг

ДЭМБ-ын №07/2023 сэрэмжлүүлэг

 

 

Хуурамч Дефителио (Defitelio) эмийн талаарх сэрэмжлүүлэг

 

ДЭМБ-аас 2023 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдөр хуурамч цувралын дугаар бүхий  Дефителио буюу олон улсын нэршил нь дефибротиде (defibrotide natrii) гэх эм илэрсэн талаар Medical Product Alert N°7/2023 дугаартай сэрэмжлүүлэг гаргасан байна. Холбогдох мэдээллийг https://www.who.int/news/item/04-09-2023-medical-product-alert-n-7-2023--falsified-defitelio-(defibrotide) –аас  авч болох ба 6 хэл дээр нийтэлсэн болно.

 

DEFITELIO (defibrotide sodium) гэх нэртэй хуурамч цувралын дугаартай эм нь Европ болон Зүүн өмнөд Азийн зарим орнуудад илэрсэн бөгөөд албан бус шугамаар нийлүүлэгдсэн байна. 2023 оны 4 дүгээр сард Энэтхэг, 7 дугаар сард Турк улсад тус тус нийлүүлэгджээ.

 

Уг эмийн бүтээгдэхүүн нь элэгний венийн хүнд хэлбэр (VOD)-ийн синусын бөглөрөлт хам шинж (SOS), үүдэл эс суулгах эмчилгээний (HSCT) үед хэрэглэдэг байна. Уг эмийн бүтээгдэхүүн нь 1 сартайгаас эхлэн насанд хүрсэн хүн хэрэглэх заавартай ба албан ёсны үйлдвэрлэгч нь хуурамч болохыг баталсан байна. Үйлдвэрлэгч байгууллага нь дараах зөвлөмжийг өгч байна.

  • Албан ёсны бүтээгдэхүүн нь 20G20A гэсэн цувралын дугаартай, Герман/Австри гэсэн савлагаатай
  • Хуурамч бүтээгдэхүүн нь UK/Ireland гэсэн савлагаатай
  • Хуурамч бүтээгдэхүүнд дуусах хугацааг хуурамчаар тэмдэглэсэн ба бүртгэлтэй хадгалах хугацаатай тохирохгүй байна.
  • Хуурамч бүтээгдэхүүний цувралын дугаар нь  20G20A-аас өөр дугаартай
  • Турк, Энэтхэг улсад уг эм албан ёсны  зөвшөөрөлгүй

 

Эрсдэл:

Тус бүтээгдэхүүн нь тарилгын эмийн хэлбэр тул хуурамч бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр өвчтөний эрүүл мэнд, амь насанд ноцтой хохирол учирч болно. Хуурамч бүтээгдэхүүнээс үүдэлтэй хор уршгийн талаар мэдээлэл одоогоор бүртгэгдээгүй ч уг эмийн ариун чанар, чанар, аюулгүй байдлын талаар ямар нэг мэдээлэл байхгүй  байна.

 

Зөвлөгөө:

  • Хэрэв танд уг эмийн бүтээгдэхүүн байгаа бол хэрэглэхгүй байх
  • Хэн нэгэн уг эмийн нөлөөлд өртсөн, хэрэглэсэн, сөрөг үр дагавар гарсан бол эрүүл мэндийн байгууллагад яаралтай хандах
  • Уг эмийн бүтээгдэхүүн байгаа  бол ЭЭХХЗГ-ын тандалт судалгааны газрын 51-260227 дугаарт мэдээлэх 
  • Бусдад сэрэмжлүүлэг болгон мэдээлэл хүргэх

 

Хэрэв ямар нэгэн асуулт болон хуурамч эмийн бүтээгдэхүүний тухай мэдээлэхийг хүсвэл rapidalert@who.int хаягаар болон Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газрын 51-260227 утсанд холбогдоно уу.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/substandard-and-falsified/n7_2023_defitelio_en.pdf?sfvrsn=47958b0e_1 

 

Зураг 1. Хуурамч бүтээгдэхүүнЭНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН МОНГОЛ УЛСЫН ЭМИЙН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭГДЭЭГҮЙ БОЛНО.